Er is nog geen overeenstemming bereikt over de definitieve invoeringsdatum van de Omgevingswet. Gisteren vond er overleg plaats tussen de koepels van gemeenten, provincies, waterschappen en minister Ollongren van Binnenlandse zaken. In mei wordt het overleg hervat, met de hoop definitief een knoop door te kunnen hakken.

Nadat de oorspronkelijk datum van een jaar eerder niet werd gehaald vanwege de coronamaatregelen en vertraging met het DSO, is opnieuw de vraag of de wet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. De partijen geloven allemaal achter de gedachtegang van de Omgevingswet, waarmee de grote maatschappelijk opgaven beter kunnen worden aangegaan.

De vraag blijft of de landelijke voorzieningen op tijd gereed en stabiel zijn. Ook moeten alle overheden in Nederland zich hierop voorbereiden, aansluiten en moeten zij voldoende oefentijd hebben gehad om met het stelsel te leren werken. Hier blijven zorgen over.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de koepels dat er tijdens het overleg is gesproken over de inzet van die tijdelijke alternatieve maatregelen om de inwerkingtreding mogelijk te maken. Maar volgens de partijen is het nu nog te vroeg om hier een beslissing over te nemen. ‘De komende weken worden gebruikt om meer zekerheid te krijgen over de impact en effecten van deze tijdelijke maatregelen. Dit gebeurt in nauw overleg met overheden en de bestuurlijke partners.’

Op 11 mei wordt de Omgevingswet besproken in de Eerste Kamer.

Geef een reactie