Eind 2020 zijn er meer vergunningen aangevraagd dan normaal en dit komt door het ingaan van de nieuwe BENG-eisen op 1 januari 2021. Dat blijkt uit een enquête die Scobe heeft uitgevoerd onder vergunningverleners. Waar normaal vergunningen op het laatste moment worden aangevraagd, is dit nu gedaan voor verder in de toekomst.

Nu de EPC is overgegaan in BENG moet worden voldaan aan de strengere eisen van isolatie, aardgasvrij en het waarborgen van hernieuwbare energie bij nieuwbouw. Dit ligt natuurlijk helemaal in lijn met de maatschappelijke opgaven waar we allemaal mee bezig zijn, maar de nieuwe eisen zorgen in een aantal gevallen wel voor meerkosten. Gemiddeld gaat het bijvoorbeeld om zo’n €1.500,- per woning. Maar er zijn situaties dat dit bedrag nul is, omdat men al aan de eisen voldoet. Op andere momenten kan dit bedrag juist het viervoudige worden omdat men nog helemaal niet aan de eisen voldoet. 

Bij een enquête onder vergunningverleners zegt ruim 50% dat het aantal aanvragen iets of veel hoger lag dan normaal door het ingaan van de nieuwe BENG-eisen. Meestal worden vergunningaanvragen gedaan op een moment dat verlening samenvalt met het gewenste voorverkooppercentage, maar nu werden aanvragen tot ruim een jaar van tevoren gedaan. Dit is gedaan zodat niet aan de BENG voldaan hoeft te worden. De verplichtingen die uit de BENG voortvloeien kunnen overigens verschillen per gemeente, voornamelijk als je kijkt naar warmtenetten. Dat hangt onder andere af van in hoeverre de bron van een warmtenet meetelt als duurzaam opgewekte energie.

Onze opleiding Duurzame gebiedsontwikkeling: vanuit integraal perspectief behandelt BENG ook op gebiedsniveau, naast alle andere relevante thema’s binnen duurzaamheid.

Geef een reactie