Wij zien dat er steeds meer specialisatie optreedt als het gaat om duurzaamheid. En ondanks dat een integrale aanpak essentieel blijft, vragen energietransitie. klimaatadaptatie, circulariteit, duurzame mobiliteit om verdiepende kennis om echt de volgende stap te zetten. Dat zie je ook terug in de profielen van de medewerkers, de medewerker duurzaamheid is in veel gevallen opgegaan in specialisaties. Scobe heeft een palet aan onderwerpen op een rij gezet om invulling te kunnen geven aan die specialisatie.

Als de inventarisaties onder de bevolking voor de wijkwarmte visies en de uitvoeringsplannen heeft plaatsgevonden, stuit je op allerlei organisatievraagstukken, ruimtelijke kwesties, slecht bereikbare doelgroepen, financiële mogelijkheden en juridische aandachtspunten. Anders geformuleerd: hoe krijg je het organisme aan de praat? We hebben vooral gekeken naar “proven technology” waarvan we verwachten dat die ons ook in de toekomst verder helpt. Het gaat niet alleen om een businesscase, maar ook over wat er komt kijken voor de organisatie er om heen, zoals de bankfinanciering. Verder komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving aan de orde; inclusief bodem en is er extra focus op knelpunten, zoals de bestaande voorraad of de problemen met de Warmtewet 2.0.

De cursus Energietransitie: de verdieping bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gebiedsgerichte benadering van de energietransitie   
  • Bestaande voorraad: overgang naar duurzame energie
  • Wat is er nodig voor de exploitatie van Zon op de bestaande voorraad
  • Duurzame exploitatie van lokale wind
  • Inpassing wamtenetten in de fysieke leefomgeving
  • Energiesystemen en bodem
  • Veilige digitale participatie van burgers en bedrijven
  • Aanbesteding van energieprojecten

Geef een reactie