Duurzaamheid: Het is soms zoeken, trekken en duwen

Caroline is planontwikkelaar bij Ruimte voor Ruimte en houdt zich voornamelijk bezig met het creëren van bouwkavels aan randen van dorpen. Sommige plannen zijn echter gericht op een integrale opgave waarbij sprake kan zijn van het saneren van een onwenselijk situatie,  een landschappelijke opgave of een wateropgave. Duurzaamheid speelt bij gebiedsontwikkeling een steeds grotere rol en daarom wilde zij zich verder verdiepen.  Ze volgde de opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling; een integrale blik.

Duurzaamheidsopgaven staan op de voorgrond. ‘Ruimte voor Ruimte ontwikkelt weliswaar geen omvangrijke binnenstedelijk woonlocaties of uitleggebieden, maar ook in onze projecten willen we ons steentje bijdragen. Ik vond het lastig om duurzaamheid echt concreet te maken. Wat speelt er precies bij duurzaamheid? Hoe kan ik kavels bijvoorbeeld duurzaam situeren? Hoe krijg je bouwers van woningen zo ver om voor duurzame oplossingen te kiezen?’

In vijf masterclasses worden alle relevante thema’s binnen het duurzaam ontwikkelen behandeld. ‘Mijn kennis is absoluut bijgespijkerd. Er kwamen veel praktijkvoorbeelden voorbij waardoor de mogelijkheden echt zijn ‘gaan leven’. Ik kijk nu bijvoorbeeld specifieker naar de bezonning van kavels, waterberging op eigen kavel en ik kan goed verbinding leggen tussen de verschillende thema’s.’

Ondanks dat het ook voor Caroline soms nog zoeken is, is ze blij met haar keuze voor de opleiding. ‘Er speelt ook zoveel op dit moment. Het saneren van de agrarische sector, verduurzamen, woningtekort, stikstof en flora en fauna. Nederland is zo’n kleine postzegel op de wereldkaart, maar we hebben met zoveel grote opgaves te maken binnen de gebiedsontwikkeling. Het is fijn dat ik hier beter in zit.’

Een van de dingen die Caroline is bijgebleven is dat niet voor alle opgaven al een pasklaar antwoord is. ‘Het is soms zoeken, trekken en duwen. Zijn warmtepompen de oplossing? Of wordt het toch waterstof? Je krijgt inzage in de huidige mogelijkheden en het is een eye-opener voor wat er nog aankomt. De docenten beschikken over veel actuele kennis en nemen je echt mee in hun verhaal.’

Dat duurzaamheid meer is ingebed in onze samenleving, merkt Caroline ook. ‘Kopers van kavels waarop ze zelf een woning gaan realiseren lijken duurzaamheid serieus te nemen, maar ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Ruimte voor Ruimte organiseert nu regelmatig informatieavonden over dit onderwerp waarbij kopers samengebracht worden met lokale, duurzame initiatieven. Er is grote behoefte aan deze manier van verbinding leggen. Dit is zeker iets wat ik mee heb genomen uit de opleiding.’