“Ik vermoed dat veel mensen nog te weinig weten van de Omgevingswet. Dat is een probleem.” 

Het integreren van duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit blijkt lastig. Gescheiden afdelingen, beleid en normen vormen nog vaak een blokkade voor verandering. Veel projectleiders worstelen met mobiliteitsvragen bij duurzame gebiedsontwikkeling en zoeken naar kennis en inspiratie. Tel daar de invoering van de Omgevingswet nog eens bij op en je komt tot de conclusie: er ligt een behoorlijke uitdaging.

‘Dat geldt met name voor de projectleiders mobiliteit’, aldus Frans Bekhuis, projectmanager bij CROW. ‘Deze functie is in beweging door allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Hoe krijg je als projectleider grip binnen dit nieuwe speelveld? Hoe integreer je dit in de bestaande praktijk?’ 

Want hoe maak je het mobiliteitssysteem toekomstbestendig in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling? De nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen spelen hier natuurlijk een grote rol, evenals de interactie tussen ruimte en mobiliteit. Met de komst van de Omgevingswet wordt dit nog belangrijker.

‘De Omgevingswet is meer dan alleen een wet- en regelgeving. Het raakt de manier waarop we met elkaar samenwerken. Organisatorisch gezien heeft dat nogal wat impact.’ En ondanks dat de Omgevingswet een jaar is uitgesteld, komt 2022 snel dichterbij. ‘We moeten de actuele opgaven sowieso samen aanpakken en dat wordt versterkt met de Omgevingswet. Een gezamenlijke visie met alle disciplines én private partijen is de nieuwe manier van werken.’

Voor een soepele werking van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat je je kennis op orde hebt, vindt Bekhuis. ‘Je moet met kennis van zaken een integrale afweging kunnen maken. Kennis is essentieel. Niet alleen sectoraal, maar ook integraal. Hoe kun je anders bepalen wat de beste investeringen zijn in een gebied?’

Dat nog niet iedereen klaar is om met de Omgevingswet aan de slag te gaan heeft volgens Bekhuis twee redenen. “Enerzijds is uitstelgedrag menselijk. Maar de diversiteit van het werk zorgt voor een hoge werkdruk. Ik vind dat het bestuur en de beleidsmakers ruimte moeten creëren om de organisatie voor te bereiden op de wet. Alleen zo krijgen we een beweging op gang en komt er ruimte voor succes.”

CROW heeft samen met Scobe Academy de cursus Projectleider mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling ontwikkeld. Deze cursus zorgt ervoor dat je weet hoe je werk verandert door de komst van de Omgevingswet. Je kent ook de mogelijkheden om met gebruik van mobiliteitsmaatregelen gebiedsontwikkelingen te verduurzamen. De cursus start op 3 november.

Geef een reactie