Circulariteit en ambitieuze duurzaamheidsdoelen bij chemische fabriek Croda in Gouda

Bij een chemische fabriek denk je misschien niet gelijk aan duurzaamheid. Maar Croda in Gouda timmert hard aan de weg op dit gebied. Met een circulair watersysteem, een unieke biovergister en 795 zonnepanelen draagt Croda bij aan de energietransitie. Het uiteindelijke doel? Zoveel mogelijk bijstromen en afvalstoffen hergebruiken. Het verhaal van Croda laat zien hoe belangrijk het is om buiten bestaande kaders te denken als het gaat om duurzame oplossingen.

Het begint zes jaar geleden met een nieuwe zuiveringsinstallatie voor het afvalwater. Hiermee bespaart Croda 500 miljoen liter grondwater per jaar. Even ter vergelijking, dat zijn maar liefst 200 gevulde olympische zwembaden. Maar minstens zo belangrijk, voor deze manier van zuiveren is 90 procent minder chemicaliën nodig. En het kost veel minder energie. ‘De nieuwe installatie heeft een veel schonere techniek dan de onthardingsinstallatie die we eerst gebruikten’, legt plantmanager Abdoul El Mahi uit. ‘Deze kende echt een kostbaar en chemisch proces met gebruik van veel chemicaliën, we zijn blij dat we dit niet meer hoeven te gebruiken.’

Op de plek van de oude onthardingsinstallatie staan nu twee enorme reactoren van 22 bij 14 meter hoog. Croda heeft hier een unieke biovergister gebouwd, namelijk eentje die werkt op glycerinewater –een grondstof die na zuivering voornamelijk wordt gebruikt in cosmetica-. ‘Deze biovergister past helemaal binnen onze duurzame koers’, legt El Mahi uit. ‘Glycerinewater is voor ons een zogenaamd bijproduct. Het komt vrij in het proces van onze hoofdproductie. Het opwerken en afvoeren kost veel geld en daarom wilden we hiervoor een andere oplossing verzinnen.’

De biovergister maakt gebruik van bacteriën in natuurlijke processen. Denk daarbij aan een koe of een varken die met soortgelijke bacteriën methaan maakt. Waar die koe er niks aan kan doen dat dit brandbare gas in de atmosfeer belandt, intensiveert Croda dit “verteringsproces”, vangt dit biogas op en gebruikt dit in plaats van het (fossiele) aardgas

Het idee voor een biovergister op glycerine wordt binnen Croda geopperd en ze besluiten er zelf mee aan de slag te gaan. Nadat de eerste testperiode werd afgesloten met positieve adviesrapporten werd de biovergister in gebruik genomen. ‘We gingen van een kleine testreactor van 70cm naar een reactor van 22 meter. Dat was echt pionieren. We konden vooraf niet goed overzien welke parameters hierbij een rol zouden spelen. Het moest immers nog uitgevonden worden allemaal!’ Verzuring van de biomassa, pH-waarde, loog, de temperatuur in de reactoren, de juiste supplementen. Alle doemscenario’s kwamen voorbij, maar uiteindelijk bleek het project een succes.

Het is een andere vorm van biomassa dan we normaal zien, maar het resultaat mag er zijn. De biovergisters produceren nu 600m3 bio-gas per uur, daarnaast produceert de motor die door de biovergister wordt aangestuurd ook nog eens 2000kWh elektriciteit per uur.

De warmte die bij deze motor vrijkomt wordt gebruikt om de producttanks op andere afdelingen warm te houden. ‘Het is echt een prachtig resultaat, maar we zitten nog niet aan onze max. De biovergisters kunnen 1200 m3 per uur halen, maar daarvoor hebben we niet voldoende glycerinewater. Daarom zijn we met een proef gestart om te kunnen opschalen naar ook andere bijproducten, die wij momenteel verkopen.’

El Mahi denkt dat ook andere bedrijven baat zouden hebben bij een biovergister zoals die van Croda. ‘Het zou toch heel mooi zijn als je ook chemische afvalstoffen kunt omzetten naar energie? Dit is nu de enige biovergister met glycerinewater ter wereld, maar we delen onze kennis graag en staan open voor het geven van advies. Zo kunnen we ook binnen de industrie bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming.’

Het verhaal van Croda laat zien hoeveel onbekende mogelijkheden er nog liggen binnen circulariteit en energiebesparing. Kort door de bocht, alles wat je nodig hebt is iemand met een vernieuwend idee en een enthousiast team die dat idee wil laten slagen.

Achtergrond

Croda is een Oleochemisch bedrijf dat van plantaardige grondstoffen halffabricaten produceert voor producenten van bijvoorbeeld cosmetica, verf en de auto-industrie. Het terrein van Croda ligt tussen de Hollandse IJssel en het centrum van Gouda in, eigenlijk midden in de stad met aangrenzende woonwijken. Het bedrijf heeft het dak van een grote loods via een postcoderoos beschikbaar gesteld voor 795 zonnepanelen, waardoor omwonenden profijt hebben van zonne-energie. Het project Goudse panelen zorgt niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor verbinding met de wijk.

Geef een reactie