Gevolgen uitstel BENG voor grondexploitatie

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn onlangs uitgesteld en worden nu per 1 januari 2021 ingevoerd, een halfjaar later dan gepland. Het uitstel komt doordat de bijbehorende software nog niet klaar is, waardoor de minister zich genoodzaakt voelt de invoering voor de tweede keer uit te stellen. Bouwbedrijven willen namelijk ruim een halfjaar leren werken met de digitale rekenprogramma’s tot het moment dat de BENG-normen ingaan. Overigens wordt er ook de stap gemaakt naar een nieuw energielabel: fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar. Dit om het makkelijker te maken.

Naast dat het een hoop werk scheelt, aangezien het vertrouwde energielabel nog een jaar van kracht is, heeft dit besluit invloed op de grondexploitatie. De bouwkosten zijn een jaar langer lager dan verwacht. Tevens scheelt het vooralsnog een ingewikkelde relatief dure toets, zodat ook de bijkomende bouwkosten iets minder snel stijgen. Maar bovenal scheelt het een stap in het proces. Al met al helpt dit ons in ieder geval een jaar verder om bij gelijkblijvende verkoopprijzen van woningen de grondexploitatie te verbeteren of op peil te houden. 

Om je als professional in gebiedsontwikkeling goed voor te bereiden op nieuwe BENG-normen bieden wij dit voorjaar de cursus Duurzame gebiedsontwikkeling aan. Tijdens deze cursus, bestaande uit 5 masterclasses, krijg je een overzicht van de regelgeving, kosten en opbrengsten en krijg je praktische tips die een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement opleveren. Tevens leer je duurzaamheidsaspecten verwerken in een businesscase afkomstig uit de beroepspraktijk van gemeenten en provincies.  

Lees meer over de cursus Duurzame gebiedsontwikkeling