Energietransitie: omslag in denken, handelen en organiseren vereist moed en lef

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, reflecteert in dit artikel op het containerbegrip ‘Energietransitie’, tevens het onderwerp van de eerste masterclass uit de cursusreeks Duurzame gebiedsontwikkeling bij Scobe Academy.

“Energietransitie bestaat uit twee woorden: energie en transitie. Bijna altijd gaat het over het eerste, energie, en wordt het een technische discussie, maar zelden gaat het over het tweede, transitie, een fundamentele omslag in denken, handelen en organiseren. Een transitie is dus geen gewone verandering, maar een bijzondere, een fundamentele, onomkeerbare verandering. Transformeren is vergelijkbaar met springen in het diepe, en dat vraagt moed en lef.”

Rotmans beschrijft hoe we het gasloos maken van de woningvoorraad kunnen vertalen naar de praktijk, op zowel landelijk, regionaal en lokaal niveau. Dat doet hij aan de hand van tien spelregels om de transitie naar aardgasvrije wijken in goede banen te leiden. Het uitgangspunt is een selectief participatiemodel:

  1. Selecteer op landelijk niveau 20 gemeenten;
  2. Selecteer binnen deze 20 gemeenten een paar wijken;
  3. Ontwikkel lokale coalities van partijen die willen én kunnen meedoen;
  4. Ontwikkel een roadmap voor de komende 10 jaar vanuit een lange termijn visie voor 2050;
  5. Maak integrale afwegingen bij de keuze voor een technologie;
  6. Maak de samenstelling van de woningvoorraad mede bepalend;
  7. Koppel renovatie aan transformatie;
  8. Focus ook op het sociale aspect van de transitie;
  9. Focus voorlopig op sociale huurwoningen;
  10. Koppel voortdurend visie-strategie-actie.

Meer weten? Kom op 16 april naar de masterclass Energietransitie: financiële en praktische mogelijkheden, de eerste bijeenkomst in de reeks van de 5-daagse cursus Duurzame gebiedsontwikkeling.

Bron: Programma Aardgasloze wijken