Docent uitgelicht: Wouter van den Wildenberg (partner bij Fakton Energy)

Op 16 april geeft Wouter van den Wildenberg de masterclass Energietransitie: financiële en praktische mogelijkheden, de eerste bijeenkomst in de reeks van de 5-daagse cursus Duurzame gebiedsontwikkeling.

Wouter van den Wildenberg is binnen Fakton trekker van de expertline Energy. De  afgelopen 15 jaar werkte hij als gebiedsregisseur aan duurzame deals tussen publiek en privaat, als strategisch portefeuillemanager van (maatschappelijke) vastgoedportefeuilles en regisseur van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Vanuit zijn ervaring met zowel gebiedsontwikkeling als vastgoedportefeuilles ligt zijn toegevoegde waarde in het concreet maken van de opgave van de energietransitie door de partijen in de vastgoed- en energiesector met elkaar te verbinden, net zoals hij dat al deed binnen de vastgoedwaardeketen.

Meer info via info@scobe.nl of bel met 0182 – 244547.