Handhaving energiemaatregelen gebouwen blijkt lastig

Op 23 september j.l. was Scobe Academy aanwezig bij de Lunch Energieke Regio en de Rabobank in Drijvend Paviljoen in Rotterdam. Na een heerlijke vegan lunch in deze bijzondere locatie nam Krijn Ratsma van samenwerkingspartner ‘Energieke Regio’ het woord en gaf ons interessante inzichten over de mogelijkheden van het verduurzamen van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed.

Bedrijven zijn verplicht energiebesparingsmaatregelen te nemen en deze te melden bij het Rijk. Deze meldingsplicht, die op 1 juli 2019 in werking is getreden, stelt namelijk nieuwe duurzaamheidseisen aan gebouwen. De meldingsplicht geldt voor bedrijven, publieke organisaties of instellingen die onder de Wet milieubeheer vallen en grofweg tien keer het energiegebruik van een gemiddeld huishouden gebruiken. Hierbij gaat het dus om bedrijven, scholen, zwembaden en andere publieke voorzieningen zoals sportaccommodaties, bibliotheken en theaters.

Desondanks blijkt handhaving van de nieuwe energiemaatregelen in de praktijk nog niet makkelijk. Op 24 september j.l. meldde Het Financieele Dagblad: ‘Toezichthouders weten niet welke bedrijven meldingsplichtig zijn. Handhaving onder de Wet milieubeheer is daardoor niet goed mogelijk’. De overheid blijkt niet te weten hoeveel en welke vestigingen van bedrijven moeten melden welke energiemaatregelen zij, conform de Wet milieubeheer, verplicht zijn om te nemen. Dit heeft te maken met het feit dat netbeheerders en meetbedrijven vanwege privacy-redenen geen verbruiksgegevens van individuele bedrijven verstrekken zonder toestemming van die bedrijven zelf. De overheid heeft daardoor geen idee hoeveel vestigingen van bedrijven onder die meldingsplicht vallen.

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat het privacybeleid versoepelt wordt om handhaving door de overheid makkelijker te maken. Voorlopig is dat nog niet het geval en heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de diensten te hulp geschoten door €5 mln vrij te maken en een lijst van mogelijke bedrijven en instellingen op te stellen. Voor nu kunt u zich via onderstaande links laten informeren over dit onderwerp.

Wat is belangrijk om te weten met betrekking tot het krijgen van subsidies en fiscaal voordeel?

 1. De lijst met maatregelen die voor Energie Investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/energielijst/energielijst-2019.
 2. De lijst met maatregelen die voor Milieu Investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/Brochure%20en%20Milieulijst%202019.pdf
 3. Een kans om op zijn minst te verkennen: De SDE-subsidie voor zonnepanelen voor  grootverbruikers (zwaarder dan 3 x 80 Ampère afgezekerd) kunt u op 4 november weer aanvragen. Dat is de laatste keer volgens het huidige systeem. Zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/zon-sde
  1. Beschikking op uw naam
  2. Beschikking is 1,5 jaar geldig (3 jaar boven 1 miljoen kWp)
  3. Aanvraag verplicht u tot niets!
  4. Gebruikt u hem niet: 3 jaar geen nieuwe SDE-aanvraag (maar dan is de regeling waarschijnlijk al afgeschaft)
  5. Gebruikt u een deel: u krijgt evenredig deel van de subsidie
 4. Heeft u meerdere elektra-aansluitingen op 1 WOZ-object, dan betaalt u wellicht teveel energiebelasting. Als dat zo is, dan kunt u dat 5 jaar terug (laten) vorderen.
 5. De verplichting voor kantoren om per 2023 te voldoen aan de energielabelplicht van C of beter wordt toegelicht op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren.
 6. Voor wat betreft de informatieplicht vanuit de Wet milieubeheer die geldt voor organisaties (ook huurders) die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m3 aardgas verbruiken, en hen verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 ‘energie-aangifte’ te doen, is aanvullende informatie te vinden via:
  1. https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/info… (hier wordt de verplichting toegelicht en ook voor wie deze geldt, o.a. met een informatieve video);
  2. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing… (hier wordt veel informatie verstrekt over de Erkende Maatregelen per branche);
  3. https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html (hier kunt u uw energieaangifte doen of laten doen);
  4. https://mijneml.nl/ (dit is de applicatie waarmee Energieke Regio de aangifte eenvoudiger maakt, u uw plan van aanpak kunt opstellen of ons kunt vragen dat voor u te regelen).

Wilt u meer weten over deze meldplicht? Kom dan naar de masterclass Nieuwe wet- en regelgeving & omgaan met een versplinterde vastgoedorganisatie op 16 januari 2020.