Omgaan met hittestress: het levende gebouw

Extremen in hitte en neerslag nemen toe. Het klimaat verandert en daarmee geleidelijk ook het landschap. In juli is het Nederlandse warmterecord gebroken en steden hebben daar het meeste last van: de warmte wordt meer geabsorbeerd en het koelt minder snel af. Meer groen op, aan en in gebouwen biedt hiervoor een oplossing.

Branchevereniging VHG heeft dehandleiding Het Levende Gebouw ontwikkeld, waarin groen een centrale plek in het gebouw aanneemt. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Ook in de cursus Duurzame Buitenruimte leer je over praktische oplossingen voor hittestress en hoe je op multidisciplinaire wijze klimaatadaptie, duurzame mobiliteit en alternatieve energiebronnen in de buitenruimte implementeert.