Meer kansen om jouw duurzame project te realiseren

Om klimaatdoelen te halen moet er meer samengewerkt worden met externe partijen. Zo kunnen financiële instellingen een belangrijke rol spelen in het realiseren van een energiebesparend project en circulaire businessmodellen. Er is namelijk in het Klimaatakkoord vastgelegd dat zij uiterlijk in 2022 een klimaatdoel gepubliceerd hebben. Financiële instellingen bepalen zelf welke duurzaamheidsmaatregelen het beste passen.

Een aantal voorbeelden:

  • Het financieren van energiebesparende projecten;
  • Het stimuleren van vastgoedeigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen en verspilling van energie tegen te gaan;
  • Het afstoten van investeringen in grote vervuilers of het helpen van bedrijven die relatief veel CO2 uitstoten om over te gaan op technologieën met lage klimaatimpact of circulaire businessmodellen.

Nu dit in het Klimaatakkoord is vastgelegd, wordt voor andere partijen de kans vergroot om samen te werken met financiële instellingen. Daarnaast is er door het rapporteren van de doelen beter zicht op welke strategieën goed werken.

Wil je meer leren over de financiering van duurzame energieprojecten?

In de driedaagse basiscursus Duurzaamheid krijg je praktische tools aangereikt om de financiering te realiseren.