Home

Duurzaamheidsweb.nl geeft een overzicht van nieuws op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en gebouwde omgeving.

We zijn vooral geïnteresseerd in meningen, visies en onderzoeken. Het doel is vooral te informeren, enthousiasmeren en te debatteren.

We zien veel ontwikkeling de afgelopen jaren, we gaan van beleid naar uitvoering. Maar op sommige plekken is al sprake van uitvoering, terwijl er nog beleid wordt gemaakt.

Denk aan wamtenetten. Op veel plaatsen worden ze al aangelegd, terwijl we nog bezig zijn met de wijk-Wamtevisies. Andere problemen schuiven we nog voor ons uit, zoals de verduurzaming van het eigenbezit.

Maar ook bij circulaire gebiedsontwikkeling zien we iets dergelijks. De indsutrie is er op sommige onderdelen al klaar voor, maar de integrale blik ontbreekt.

Kortom dergelijke gaten te vullen hebben we met duurzaamheidsweb.

Duurzaamheidsweb is gestart door Levien van Zon. Scobe Academy heeft dit initiatief overgenomen.

Als je artikelen hebt die bijdragen aan de doelstelling dan kunnen je deze sturen naar info@duurzaamheidsweb.nl

Nieuws

  • Baatbelasting en de energietransitie
    Er zijn diverse gebieden in ons land áán het gas gegaan door baatbelasting te heffen. We zouden er ook weer mee af moeten kunnen. Voorbeelden waar we aan het gas zijn gegaan zijn te vinden in Texel en het buitengebied van Alphen aan den Rijn[1]. In die gebieden waren de inkomsten uit de tarieven onvoldoende … Lees meer
  • Betere inpassing zonneparken in landschap
    ‘Draagvlak voor grootschalige zonneparken op land dendert achteruit. Als we in de exploitatie van zon op land niet veranderen dan krijgen we straks tegen zonnepanelen net zoveel weerstand als tegen windturbines.’ Christiaan Teule van de Natuur en Milieu Federatie Drenthe heeft concrete ideeën over hoe we dit anders kunnen vormgeven in het landschap. Hij deelt … Lees meer
  • IPCC klimaatrapport: de Omgevingswet helpt
    Als het op 9 augustus jl. gepresenteerde VN-klimaat rapport van het IPCC iets duidelijk heeft gemaakt, dan is dat het effect van methaan. Een temperatuurstijging van 2 graden en een stijging van het water met 1,5 m. in 2100 zijn niet mis. De Omgevingswet helpt.  Bij de opwarming draait het om de uitstoot van methaan(CH4) … Lees meer